Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze websitestatistieken en tracking cookies.

Houd deze recruitmenttrends goed in de gaten!

 

Over recruitmenttrends en ontwikkelingen voor 2019 is al veel gezegd en geschreven. Het zijn er zoveel dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom gaan we in deze blog dieper in op de lange termijn ontwikkelingen. Wat kunnen we de komende jaren verwachten op het gebied van recruitment? Welke kant gaat de branche de komende jaren op?

Opkomst van recruitment technologieën

Net als in veel andere branches doen technologische ontwikkelingen ook binnen de recruitmentbranche steeds meer haar intrede. Recruiters krijgen steeds handigere middelen tot hun beschikking die het mogelijk én gemakkelijker maken om een nog betere match te maken tussen de kandidaat en de opdrachtgever. Tevens zorgt dit ervoor dat je als recruiter steeds efficiënter je werk kunt doen. Een ander voordeel van recruitment software is dat (latent) werkzoekenden gericht benaderd kunnen worden. Door middel van het software weet je precies in welke fase van de zoektocht de kandidaten zich bevinden. De zoektijd naar geschikte kandidaten kan worden verkort waardoor jij hen sneller kan voorstellen bij de opdrachtgever.

Kunstmatige Intelligentie neemt toe

Niet zo vreemd dus, dat steeds meer, recruitmentorganisaties gebruik maken van recruitment software. Zij zien de toegevoegde waarde hiervan vanwege een hogere efficiëntie en accuraatheid. Door middel van kunstmatige intelligentie kan het recruitmentproces verder worden gestroomlijnd.

Vooral accuraatheid en snelheid kunnen voor jou een reden zijn om hiermee aan de slag te gaan. Recruitment software is zo nauwkeurig, omdat het gebruik maakt van kunstmatige intelligentie zoals Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR) of Augmented Reality (AR).

Artificial Intelligence

Vooral AI blijkt geschikt voor het inrichten van dergelijke systemen. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat recruitment technologie op basis van AI software vooral handig is bij het selecteren, screenen en op de hoogte blijven van kandidaten (zie onderstaande tabel).

Recruitmenttrends 1

Bron: LinkedIn

Zo maakt Artificial Intelligence bijvoorbeeld CV screening mogelijk. Ook kan door middel van AI een vacaturetekst worden gescreend. Tevens kan de vacature worden ‘gekoppeld’ aan een database met kandidaten, waardoor mogelijk geschikte kandidaten snel worden gevonden. Je hoeft dus niet langer zelf de hele database door te spitten. Met behulp van recruitment software is dat in een split second gebeurt.

Als recruiter kun je vervolgens deze ‘matches’ checken en bekijken welke van de geselecteerde kandidaten geschikt zijn om uit te nodigen voor een gesprek. Het blijft immers mensenwerk, want het opbouwen en onderhouden van relaties blijft essentieel in recruitment.

Een voordeel is dat jij meer tijd krijgt voor het houden van gesprekken met kandidaten én kandidaten sneller kunt voorstellen en plaatsen bij opdrachtgevers. Je bespaart tijd omdat je de routinematige werkzaamheden (het zoeken naar geschikte kandidaten) kunt uitbesteden.

Tevens kun je door recruitment technologie uit een grotere ‘pool’ van kandidaten kiezen waardoor je nog betere matches kunt maken.

Augmented Reality en Virtual Reality

Ook andere vormen van kunstmatige intelligentie worden ingezet in het recruitmentproces. Dit is wel op kleinere schaal dan Artificial Intelligence. Augmented Reality en Virtual Reality kun je inzetten wanneer je een beter beeld wilt krijgen van een specifieke kandidaat.

Op dit moment zijn er allerlei testen die je een kandidaat kunt laten maken. Met AR en VR wordt het mogelijk om op een innovatieve manier kandidaten te werven. Dit kan bijvoorbeeld door ze een game te laten spelen, waarin je hen op vaardigheden en soft skills kunt testen. Of je geeft de kandidaat een inkijkje in het bedrijf of werkplek van je opdrachtgever zodat ze een beter beeld krijgen van hun mogelijke toekomstige baan en werkgever.

Een groot voordeel van deze technologieën is dat het je als recruitmentbureau duidelijk onderscheid. Het helpt je duidelijker te positioneren.

Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen, maar AR- en VR software wordt steeds meer toegankelijk. Toch is het afwachten of deze trend zich in de toekomst gaat doorzetten. Dit is afhankelijk van hoe deze twee technologieën zich verder ontwikkelen én in hoeverre het van toegevoegde waarde is voor het recruitmentproces.

Meten is weten

Een ander middel wat het werk voor jou als recruiter makkelijk maakt zijn statistieken. Recruitment wordt steeds meer recruitmentmarketing. Data is steeds belangrijker. Ongeacht de branche waarin je werkzaam bent, wil je weten of de inspanningen die je verricht resultaat boeken én wat de verwachtingen hiervan zijn.

Het onderzoek van LinkedIn laat zien wat de motivatie is om met data aan de slag te gaan. Zoals je in onderstaande tabel kunt zien, maakt data bijvoorbeeld inzichtelijk welke kandidaten die je hebt geplaatst nog steeds werkzaam zijn. Ook maakt het zichtbaar in hoeverre de vaardigheden van een kandidaat aansluiten bij de functie-eisen en wat een kandidaat zoekt in een baan. Al deze informatie helpt je effectiever kandidaten voor te stellen bij bedrijven en betere voorstellen te doen.

Recruitmenttrends

Bron: LinkedIn

Mobiel solliciteren neemt een vlucht

Solliciteren voor een baan gaat steeds meer via de telefoon. Dit betekent dat daar ook het sollicitatieproces op afgestemd dient te worden. Vooral de generatie die nu de arbeidsmarkt betreed. Generatie Z vind het heel normaal om via de telefoon te solliciteren. Dit betekent dat het recruitmentproces daar steeds meer op ingericht moet zijn.

Er komen steeds meer apps op de markt die het voor de kandidaat gemakkelijker moet maken om via mobiel een baan te vinden. Apps zoals Indeed Job bestaan al langer, maar dit gaat alleen maar toenemen. Zeker als je weet dat 80-90% van al het mobiel internetverkeer via apps gaat.

Cultural fit wordt steeds belangrijker

Voor steeds meer mensen is de cultuur en de boodschap die een bedrijf uitdraagt belangrijk bij de zoektocht naar een baan. Naast een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden willen ze daarnaast graag een bijdrage leveren aan een ‘betere wereld’. In de zoektocht naar het vinden van een baan, wordt er steeds meer waarde gehecht aan de identiteit van een organisatie. Hieruit bepalen ze of ze wel of niet aan de slag gaan bij een bepaalde organisatie.

Door bij de selectie van kandidaten dit ook mee te nemenm, kan een mismatch worden voorkomen. Kandidaten voelen zich op hun plek binnen de organisatie, wat ervoor zorgt dat ze niet zo snel naar iets anders uitkijken. Niet zo vreemd dus dat 78% van de organisaties bezig is om hun bedrijfscultuur te verbeteren. Het helpt hen bij het verder ontwikkelen van een aantrekkelijke employer brand, om zo talent aan zich te binden.

Op afstand werken belangrijke waarde

Een laatste recruitmenttrend die belangrijk is om te benoemen is het ‘nieuwe’ werken. Hierbij wordt niet meer op vaste plekken en tijden gewerkt, maar eigenen mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Steeds meer mensen willen graag gestuurd worden op resultaat in plaats van op tijd. Ze vinden het dus ook steeds belangrijker dat ze zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze werken. Als het werk maar af is op het moment dat het af moet zijn.

Uit een studie van een jaar terug blijkt dat wereldwijd al 70% van de werkenden minimaal één dag per week thuis werkt. De verwachting is dat deze trend zich komende jaren verder zal doorzetten.

Het flexibel kunnen werken wordt dus steeds meer de norm. Organisaties zullen daar hun werkproces dus steeds meer op moeten inrichten. Uiteraard is dit niet voor iedere bedrijfstak en beroepsgroep mogelijk, maar feit is dat plaats onafhankelijk werken steeds meer gewenst is bij medewerkers.

Wil je meer informatie of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op via: www.starteigenuitzendbureau.nl.

 

Flexibility Groep
Omdat het werkt!

De Flexibility Groep is opgericht in 2006 te Breda. Inmiddels tellen we landelijk meer dan 100 aangesloten ondernemers, ieder met een eigen (online) vestiging binnen 8 labels.

Over ons

Contact

Ettensebaan 43, 4813 AH, Breda
T. 076 - 5482 111
T. 06 - 13 708 123 van 08:30 t/m 22:00 uur
E-mail: info@flexibilitygroep.nl